• בכרמל הצרפתי למדו על נגינת הלוויים במקדש

    כשמונים תושבים השתתפו אמש בערב מיוחד ללימוד הלכות בית הבחירה ועבודת הלוויים במקדש, מפי הרב לב לייבמן, בבית חב"ד בכרמל הצרפתי בחיפה. האנשים היו מרותקים להסברים הנפלאים והמנגינות הערבות, והבטיחו להמשיך ולהשתתף בשיעורי חסידות ולפעול את ההתגלות ובניין המקדש נאו ממש • לתמונות