• במולדובה ציינו שנה לפטירת השליח הרב אבלסקי ע"ה

    בקישינב בירת מולדובה צויין יום היארצייט הראשון של השליח הרה"ח הרה"ת ר' זלמן טובי' בן ר' שמריהו הכהן אבעלסקי שליחו של הרבי לקישינב ומולדובה ורבה הראשי של מולדובה, בנוסף לעשרות שליחויות נוספות ושליחו של אדמו"ר מהוריי"צ לרומניה. בערב שבת פרשת חוקת – ש'סימן יפה לו', אחרי עשרות שנים של מסירות לרבי • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array