• מצבו של הרב נוטיק השתפר; המשפחה קוראת להוסיף בשמחה

    לאחר שפורסם בערב חג להתפלל עבור הרב זלמן מוטיק, בחסדי ה' מצבו השתפר לטובה ובעקבות כך המשפחה קוראת להוסיף בדליים של שמחה • לסיפור המלא

    הרב נוטיק, ארכיון