• זכרון להולכים: הרב חיים שניאור זלמן קוזלינר ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד, הרב חיים שניאור זלמן קוזלינר (חז"ק) ע"ה, שנפטר בי"ג תשרי תשנ"ו • היה מזכירו של אדמו"ר הריי"צ ששימש בתפקידי מפתח בפעילות המחתרתית לשימור גחלת היהדות ברוסיה ונאסר פעמים על ידי הק.ג.ב בעוון הפצת יהדות. לאחר עלייתו לארץ התיישב בנחלת הר חב"ד והיה אחד מדמויות ההוד של הקהילה עד לפטירתו • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array