• התרגשות בעיירה ליובאוויטש: שוחזר "בית הכנסת של העקדה"

    בשורה מרנינה ביום ההילולא של הוד כ"ק אדמו"ר המהר"ש בי"ג תשרי: בבית החיים בעיירה ליובאוויטש שברוסיה הולכת ונשלמת בימים האלו במלוא המרץ בניית אחד ממבניה ההיסטוריים של החסידות, המכונה בשם "בית הכנסת של העקדה", בסמוך לאוהל שבו טמונים הוד כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' ובנו הוד כ"ק אדמו"ר מהר"ש • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array