• זכרון להולכים: ר' שלום דובער ('בערקע') ליפסקר ע"ה

    היום חל היארצייט של הרב שלום דובער ('בערקע') ליפסקר ע"ה, שנפטר בכ"ח ניסן תשע"ב • היה בעליה של 'היפר ליפסקר'. בשנת תש"כ שאל אביו את הרבי היכן על בנו להתגורר, תשובת הרבי היתה: "ובכלל עליו להשתדל ככל האפשרי לדור בכפר חב"ד". בשנת תשל"ה כתב בערקע לרבי מכתב בו הוא מבקש ברכה להצלחה בפרנסה, הרבי כתב לו ללמוד רמב"ם • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array