• מאות עלו לציון אדמו"ר הזקן בעיירה האדיטש

    לרגל כ"ד טבת, יום הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן, הגיעו מאות אורחים לציון בעיירה האדיטש שבאוקראינה ולהשתתף בהתוועדויות וההתכנסויות בבניין המפואר "היכל אדמו"ר הזקן" בקרית רבינו הגדול בהאדיטש. במהלך יום ההילולא ייערך סדר ניגונים עם הכנר ר' מרדכי ברוצקי והתוועדות מרכזית בהשתתפות רבנים ומשפיעים • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array