• זכרון להולכים: הרה"ק יעקב ישראל טברסקי ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב יעקב ישראל טברסקי מצֶ'רְקַס ע"ה (נכתב באידיש טשערקאס) היה בנו של רבי מרדכי מצ'רנוביל, והיה נשוי עם בתו של אדמו"ר האמצעי; הרבנית דבורה לאה • בתמונה: מצבת הרב טברסקי • לתולדות חייו