• זכרון להולכים: הרב שלמה שניאור זלמן קייזן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שלמה שניאור זלמן קייזן שנפטר בח' תמוז בשנת תשע"א • היה מראשוני השלוחים שנבחרו על ידי הרבי לפעול להפצת יהדות, וזכה לעסוק במלאכת הקודש במשך קרוב לששים שנה כרב קהילת 'צמח צדק' ומנהל מוסדות חב"ד בקליבלנד, אוהיו • לתולדות חייו