• זכרון להולכים: הרב מנחם מענדל גוראריה ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מנחם מענדל גוראריה, שנפטר בי' סיון בשנת תש"ו • היה נגיד חסידי ממקורבי אדמו"ר הרש"ב. פעל לצידו יחד עם אחיו ר' נתן גוראריה ור' שמואל בעסקנות הכלל. זכה להיות מחותנו של אדמו"ר הריי"צ בנישואי בנו ר' שמריהו גוראריה (הרש"ג) לבתו מרת חנה • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array