• זכרון להולכים: הרב משה הכהן אבלסקי ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב משה הכהן אבלסקי ע"ה, שנפטר בא' מר חשון תשע"ב • היה מסור במשך למעלה מעשרים שנה לחינוך ילדי ישראל בתלמוד תורה אהלי מנחם בקראון הייטס, בניידות חב"ד להפצת יהדות, ולשכת עזרת אחים ליהודי חבר העמים • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה