• מאות משתתפים בכינוסי תורה בירושלים

    חג אחרי חג מהווה ירושלים אכסניה נפלאה של תורה וחסידות למאות שוחרי תורה וחסידות. בהתאם למסורת בת שנים נערכו גם השנה כינוסי תורה מרכזיים במשך כל ימי החג. מאות שוחרי תורה וחסידות האזינו בקשב רב לשיעורי התורה שנאמרו בטוב טעם ודעת • לדיווח ותמונות