• חדש באור שמחה: ת"ת לחינוך מיוחד

    בשבוע שעבר התקיימה חשיפה לפתרון החינוכי שלו ציפו שנים. במפגש לכלל מנהלי תלמודי התורה ובתי הספר ברשת חב"ד שהתקיים במוסד החדש עם מנכ"ל הרשת הרב אליהו קריצ'בסקי, המנהלים חזו בתלמוד תורה לחינוך מיוחד חב"די בהנהגתו של איש החינוך הוותיק הרב שמעון ידגר שהובא במיוחד לפתח ולקדם את המענים והפתרונות הייחודיים הנדרשים למסגרת זו • לדיווח ותמונות