• זכרון להולכים: הרב מרדכי דב טלישבסקי ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מרדכי דב טלישבסקי ע"ה, שנפטר בכ"ה שבט תנש"א • זכה שאדמו"ר הריי"צ שלחו לפינלנד שם שימש כחזן, מוהל ושוחט. היה חזן מפורסם ובכישרון זה פעל בשליחות הרבי מלך המשיח לאיסוף כספים עבור ישיבת תומכי תמימים, פעל להפצת ספרי קה"ת והרחבת ספריית ליובאוויטש • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array