• זכרון להולכים: הרב יעקב פלס ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב יעקב פלס ע"ה, שנפטר בכ"ב שבט תשס"ג • היה עסקן חסידי רב פעלים, החל בקבלת פני העולים החדשים בשנות הכ"פים, ממשיך בהקמת ישיבת 'תומכי תמימים' בקרית גת וישיבת 'אחי תמימים ראשון לציון' וכלה בפעולותיו בשנים האחרונות להפיץ שם שמים בכל מקום ומקום • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array