• בית שמש: מעמד קידוש לבנה לזירוז הגאולה

    מעמד קידוש לבנה המרכזי לקבלת פני משיח, בהשתתפות רבים, ובהם התמימים מישיבת תות"ל בעיר בראשות הרב לידר, שנערך בשכונת גבעת שרת בית שמש בראשות השליח לעיר הרב אליעזר וינר, ובאירגון האירוע שנערך ע"י ר' יוסי אטלאני ור' חיים אלמליח • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array