• תופעה: התמימים מנצלים את בין הזמנים ללימוד

    במסגרת רשת ישיבות בין הזמנים שעל ידי איגוד תלמידי הישיבות המרכזי המתקיימות בימים אלו, לומדים תלמידי התמימים בכל ריכוזי וקהילות חב"ד באה"ק, ומנצלים את הימים בהם לא מתקיימים סדרי לימוד רגילים. המשתתפים אף זוכים למלגות על השתתפות בסדרים • לחב"ד אינפו הגיע תיעוד מהלימודים בנחלת הר חב"ד וביישוב יבניאל • לתמונות

    ישיבת בין הזמנים בנחל'ה