• יום הבחירות נוצל בכפר חב"ד ללימוד תורה

    הרב משה הורוביץ' הגבאי הרוחני של בית מנחם לא שוקט על השמרים והוא אירגן כינוס תורה ביום הבחירות. כמאה חמישים אנ"ש מתושבי הכפר ישבו שעות ושמעו שיעורים בהלכות פסח והלכות ממונות מטובי המרצים • לתמונות

    צילום: אליהו לוי