• לא שותקים: ועד ההורים מביא את הסיפור המלא

    בימים האחרונים הופצו טענות כנגד הורי 'חדר ליובאוויטש' בכפר חב"ד עקב דרישתם לחנך את ילדיהם על טהרת הקודש. גורמים מסוימים דאגו ללבות שנאת חינם כלפי ההורים אשר כל דרישתם היא: חינוך על טהרת הקודש, במקום ראוי – כמו כל ילדי הכפר, כפי שהובטח להם. בסוף השבוע, וועד ההורים הוציא מכתב מסודר בו הם משיבים לטענות אחת לאחת • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array