• מצה שמורה לפעילי הממסד הישראלי בניו יורק

    אלפי פעילי הממסד הישראלי הרשמי,  הקונסוליה היהודית, הפדרציה היהודית, המגבית היהודית המאוחדת, השגרירות הישראלית, "משלחת הבטחון", "הקהילות היהודיות המאוחדות" שכולל גם את המגבית היהודית המאוחדת של כל ארצות הברית וגם את המגבית היהודית המאוחדת בכל צפון אמריקה, ו"משלחת  הבונדס" – קיבלו מצה שמורה לכבוד הפסח על ידי צעירי אגודת חב"ד המרכזית • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array