• הנאה חסידית כמו שרק בישיבת קיץ יודעים

    תלמידי הישיבת קיץ, "חיילי בית דוד", יצאו לטיול מאתגר ומהנה, במהלכו התחלקה הישיבת קיץ לשתי קבוצות, שעשו במקביל את מסלול ההליכה 'נחל קדש', ואת מערות עלמה • בערב, לכבוד כ"ף מנחם אב, יום ההסתלקות של הרה"ק ר' לוי יצחק נ"ע אבי כ"ק אד"ש מה"מ, הגיע הרב אסף חנוך פרומר, להתוועד עם הבחורים • לדיווח וגלריית תמונות