• האזינו: הת' אברהם בקרמן בניגון מיוחד לקאפיטל קכ"ב

    הת' אברהם בקרמן מישיבה גדולה חח"ל צפת, מגיש לחן מיוחד שהלחין בעצמו לקאפיטל קכ"ב, ימים ספורים קודם יום הבהיר י"א ניסן – יום הולדתו הקכ"א של הרבי מה"מ • האזינו