• פחות מ-60 יום: ניגון ראשון על הקאפיטל החדש של הרבי

    כבר בשבוע של פורים קטן, יותר מ60 יום לפני יום הבהיר י"א ניסן, התמימים מישיבת תות"ל בשיקאגו, מפרסמים ניגון שהלחינו על פרק קכ"א בתהלים – הפרק החדש שיחלו לומר ביום הולדתו של הרבי מלך המשיח בי"א ניסן הקרוב • להאזנה