• 'ועדת הניגונים' בפניה לבעלי המנגנים: לשלוח ניגון ללא מוזיקה

    חברי וועדת הניגונים – לי"א ניסן שנת הק"כ, מודיעה לאנ"ש והתמימים: נא לשלוח את הניגונים בלי מוזיקה ועם מוזיקה. חברי הועד ישמעו במסגרת בחירת הניגון, רק את הניגונים שישלחו בלי ליווי מוזיקלי • את הניגונים יש לשלוח עד יום שני ב' ניסן, לכתובת Niggun120@gmail.com • לפרטים נוספים