• 30 יום קודם החג: 3 ניגונים נוספים לי"א ניסן

    לקראת י"א ניסן, אנו שמחים להגיש שלושה ניגונים נוספים שהגיעו למערכת מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו לרגל יום הולדתו הקכ"ב של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל קכ"ג בתהילים. הניגונים מאת התמימים שמואל גולדמן וניסן לעבאוויטש, פלורידה, הת' יוסף יצחק פרנקל, ישיבה קטנה הבוכרים ומאת מרדכי פריימן, כפר חב"ד • להאזנה לניגונים