• דבר מלכות שופטים: הגרלה על כרטיס טיסה בין הלומדים

    מטה לימוד הדבר מלכות בשיתוף את"ה העולמי יוצא במבצע מיוחד, במסגרתו בין הלומדים את דבר מלכות שופטים, ומפרסמים על נביא דורנו ונבואתו העיקרית: הנה זה משיח בא – תתקיים בעז"ה הגרלה על כרטיס טיסה לרבי שליט"א מלך המשיח • הגרלות בונוס לעוברים את המבחן • לכל הפרטים