• הבשר כשר?! • הפרטים המלאים נחשפים

    הבשר כשר?! שחיטת שור הבר בסנפירי לויתן? שינוי בהלכות התורה? • תורה חדשה. קחו טעימה! לומדים את שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א, דבר מלכות – קונטרס בענין תורה חדשה מאתי תצא ומקבלים בשלימות תורה חדשה תיכף ומיד ממש! • לשיחת הדבר מלכות, לשיעורים, ביאורים, סיכומים ועוד – לחץ כאן