• הבשר כשר?!

    כזכור, במהלך השנים האחרונות קמו וירדו שחיטות ליובאוויטש כאלה ואחרות. למערכת הגיע פרסום הזועק: הבשר כשר?! • מי עומד מאחורי הפרסום ומה כוונותיו – האם זו שחיטה חדשה הנכנסת לשוק? האם זהו גוף כשרות שבא להזהיר את הציבור? קורס הכשרת שוחטים? או שמא בכלל מדובר על משהו אחר לגמרי? מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו ימשיך לעקוב ולדווח.