• עידוד יחי: המסמכים הפנימיים המקוריים נשלפים

    עם צאת השבת הנפלאה ובה גילויי עידודי ה'יחי' של ו' אייר ה'תנש"א, אצו כותבי היומנים והמתעדים למיניהם אל מכשירי הפקס לתעד ולבשר על גילויי השבת. היום, שלושים ושניים שנה לאחר מכן כתב מגזין שישי אינפו דולה את אותם מסמכים נרגשים ומפרסמם לקהל הגולשים • נזכרים ונעשים