• 30 שנה לשיחת הדבר מלכות: שבעת המינים בעבודת האדם

    לרגל חמשה עשר בשבט – ראש השנה לאילן, מוגשת שיחת הדבר מלכות ליום זה משנת ה'תשנ"ב, בה מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א את פרטי הענינים דשבעת המינים בעבודת האדם • מוגש ע"י מטה לימוד הדבר מלכות • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array