• לימוד כל התורה כולה בפשטות • 30 שנה ליחידות

    מטה לימוד הדבר מלכות מפרסם את שיחות ויומני היחידות כללית מסיום חודש תשרי תשנ"ב אצל הרבי מלך המשיח, כמו גם את כל השיחות מחודש תשרי תשנ"ב – מוגה ובלתי מוגה, שיחות, ברכות, יחידויות ועוד, בצירוף יומנים נבחרים • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array