• דרך ישרה לביאת המשיח: מוסיפים בלימוד עניני גאולה ומשיח

    30 שנה להוראת הרבי מלך המשיח שליט"א בדבר מלכות: "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה ("מלכות שבתפארת") היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש". "ובפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) של נשיא דורנו" אנשים נשים וטף מתאחדים בלימוד שיחת הרבי מלך המשיח דבר מלכות תזריע-מצורע ומביאים את הגאולה בפועל ממש! בין המשתתפים תתקיים בעז"ה הגרלה לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array