• שלושים שנה: גיליונות 'נפלאות אראנו' בישי"ג בצפת

    שבת פרשת תזריע מצורע, ו' אייר ה'תנש"א תיחקק לעד כתאריך בו הוכרזה לראשונה הכרזת קבלת המלכות 'יחי אדוננו' אל מול פני המלך. לרגל שלושים שנה למאורעות, מטה משיח בישי"ג חח"ל צפת שמח להגיש בפני הקוראים את גיליונות 'נפלאות אראנו', המכילים עובדות, מסמכים ופרטים מרתקים על אירועי ימים אלו בבית משיח – 770 • לפרטים והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array