• 'ויעקב הלך לדרכו' – צידה לדרך…

    השבוע פורסמו ב-770 בית משיח מודעות הקוראות לאורחים להביא את 770 הביתה, ולקחת איתם לנסיעה למקום שליחותם – צידה לדרך – חוברות דבר מלכות נח • הדבר מלכות הוא 'צידה לדרך' עבור כולנו, אנשים נשים וטף בעולם כולו, כשאנחנו יוצאים לדרך – 'ויעקב הלך לדרכו' – בעניני העולם אחרי חודש תשרי • להורדת השיחה • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array