• מהות הכרזת הקודש ״יחי אדוננו״ • רב שיח מיוחד

    בימים אלו בהם מתחזקת האמונה בקרב כלל אנ״ש בדברי קודשו ובעידודיו הנצחיים של הרבי מלך המשיח, מוגש בזאת רב שיח מעורר ומרתק עם משפיעי אנ״ש אודות מהות הכרזת הקדש ״יחי אדוננו״, תוכנה ומעלתה, לצד שורת שאלות ותשובות בנידון • לשיח המלא