• ניצול זמן? השיא! • הרב מני ששון

    איזה מחקר מעמיד את תוצאותיו הקשות מול עינינו? מדוע ניצול הזמן הכרחי בדורנו יותר מכל תקופה אחרת בהיסטוריה? וכיצד קישר הרבי מלך המשיח את הכרח ניצול הזמן למערכות הפוליטיקה בישראל? טורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון, באדיבות מגזין ׳בית משיח׳ • לקריאה