• בלי קיצורי דרך (ישרה) • הרב מני ששון

    במענה קודש מיוחד לרב חיים גוטניק ע"ה, משרטט בפנינו הרבי מלך המשיח את רצון קודשו הממוקד בעקבות שיחת כ״ח ניסן. לאחר מענה כה ברור וחד לא נותרו ברירות, ואף לא קיצורי דרך למיניהם ל׳דרך הישרה׳ אותה התווה מלכנו • טורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון באדיבות מגזין ׳בית משיח׳ • לקריאה