• חיכת לרגע האחרון? הוא הגיע!

    חיכת לרגע האחרון? הוא הגיע! שעתיים אחרונות. אל תשאר אדיש. כנס עכשיו ותרום לביסוס מעצמת סניפי צבאות השם בארץ הקודש • עתיד ילדינו בידים שלנו -שיגדל חסיד