• מחר
    התוועדויות
    גבעת וושינגטון - גבעת וושינגטון
  • י"א ניסן
    חתונות
    אולם האירועים "בית רבקה" - כפר חב"ד ב'