• כ"א חשון
    חתונות
    אולם 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'