• "הזמן גרמא": שנת השלושים לקונטרס בית רבינו שבבבל

    לקראת ש"פ וירא בו יציינו החסידים את כ' מרחשוון בו ימלאו גם עשרים ותשע שנה להוצאתו לאור של קונטרס בית רבינו שבבבל, מערכת הזמן גרמא גאה להגיש גליון מרתק העוסק בענייני הוצאתו לאור של הקונטרס, גילוייו המרעישים – והשלכותיו בעבודה לפרסום זהותו של מלך המשיח. במרכז הגיליון מתפרסם לראשונה נאום נלהב של ר' י"י גוטניק שבמהלכו הוא חושף, קטעים מתוך עלי ההגהה של הקונטרס • לצפיה והורדת הגליון