• עדינות ותוקף: החסיד שאדמו"ר הרש"ב הסיר את גסות פניו…

    "יוסף יצחק! ראה פעולת זיעה של מצוה – בהצביעו על הבחור האמור מבלי שיבחנו בכך – הוא הרי קיבל פנים אחרות לגמרי, הגסות הוסרה ונראים פני אדם…" • הצצה לתולדות חייו של הגה"ח אברהם אליהו פלוטקין ע"ה, שהיה גאון בנגלה שזכה וב' מאדמו"רי חב"ד עזרו לו לפלס דרכו בעבודת ה' • תדפיס מקובץ ה'איבערלעבן' שע"י התלמידים השלוחים דישיבת תות"ל נתניה • מאלף

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array