• איש הסוד: לדמותו של המזכיר הרב בנימין קליין ע"ה

    בזריזות, בחריצות ובסודיות רבה סייע לרבי בעבודתו הקדושה, כאשר למרות שהיה נכנס אל הקודש כמה פעמים ביום, תמיד היתה נסוכה על פניו חרדת קודש • "בית משיח" משרטט קווים לדמותו הייחודית של הרב בנימין קליין, שניצב לצדו של הרבי מלך המשיח ומאחוריו, בעבודתו הגדולה מול כלל ישרא, מוגש לרגל יום היארצייט שלו • לקריאה