• עיתון 'שביעי' בכתבה על הרב הראשי של הספורט

    לפני משחק גורלי מבקשים ממנו ברכה, בערבי חג הוא מחלק מצות ואתרוגים, וכשמפסידים קוראים לו לבדוק את המזוזות • חמוש בקסקט ובאמונה, הפך הרב יעקב גלויברמן לחלק מהנוף במגרשים • לקריאה