• השאלה היא איך אנחנו פועלים את ההתגלות?! • הרב מטוסוב

    הרב שמריהו מטוסוב, משפיע בישיבת תות"ל בהרי הפוקונוס שבפנסליבניה, עומד בחזית העקשנות והפעילות להבאת ההתגלות מאז קיבלנו את האחריות בשיחת "עשו כל אשר ביכלתכם", דרך כל שנות הניסיון וההעלם והסתר עד לימינו • מצאנו ברב מטוסוב את הכתובת המתאימה לומר 'לחיים', להתוועד ולהחיות את ניצוץ המשיח שבקרבנו, לקראת ג׳ תמוז • לקריאה