• מתנת יום נישואין לרבי ולרבנית: הצצה למגזין בית משיח

    מתנת יום נישואין לרבי ולרבנית, הרב ישראל נח וואגל עם יומן אישי על היוזמה של נשי חב"ד לכתוב ספר תורה לזכות הרבי והרבנית, החייל של הרבי מכפר תיילית, קווים לדמותו הרב סעדיה דאהן ע"ה, פדיון שבויים או עסקת דמים? בחינה מדוקדקת של העסקה המתגבשת לאור עסקאות קודמות • להצצה למגזין