• זיכרון להולכים: שניאור זלמן שז"ר ע"ה

    היום חל יום היארצייט של שניאור זלמן רובשוב – שז"ר, נקרא על שם אדמו"ר הזקן שאבי סבו היה מחסידיו ונפטר בי"ט תשרי תשל"ה. שז"ר מוכר לרבים בהיותו לא רק הפרזידנט במדינת ישראל במשך שנים, אלא גם בקירבתו המיוחדת לרבי מלך המשיח וביקוריו המיוחדים ב770 וקהילות חב"ד, שהרבי עצמו התבטא עליו שהוא "חסיד". שז"ר היה גם סופר, עסקן, עיתונאי ושר החינוך • לתולדות חייו