• זכרון להולכים: עשרים שנה לפטירת ר' מענדל ע"ה

    השבוע ציון יום היארצייט העשרים לפטירתו של המשפיע הנודע הרה"ח ר' מענדל פוטרפאס ע"ה. בקשר עם כך אנו מפרסמים גלריית תמונות מיוחדת, בהן הוא נראה מקבל דולרים מהרבי, מתוועד עם תלמידיו וזקני החסידים, לומד עם התמימים ומשוחח עם ידידיו • לתמונות