• הרבי בחלוקת כוס של ברכה במוצאי שבועות

    בקשר עם חג השבועות, אנו מפרסמים תמונה בה נראה כ"ק אד"ש מה"מ בעת חלוקת כוס של ברכה במוצאי יום טוב בשנת תשל"ז.