• הרבי עובר לפני התיבה • תמונה נדירה

    לקראת יום הגדול והקדוש י' שבט, יום בו עובר כ"ק אד"ש מה"מ לפני התיבה, מוגשת בזאת תמונה נדירה בה נראה הרבי עומד כשליח ציבור בתפילת שחרית בזאל הגדול של בית חיינו – 770.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array